vrijdag 28 september 2018

Nieuws uit de praktijkNieuws uit de Praktijk                                  Oktober 2018

Kalender:
Dinsdag 9 oktober
Teamwerkmiddag
Alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij.
Maandag 15 oktober
Portfolio gesprekken
Alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij.
Dinsdag 16 oktober
Portfolio gesprekken
Alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij.
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie


De portfoliogesprekken kunnen tot ’s avonds 21.00 uur worden ingepland. U krijgt een apart strookje van de mentor waarop u een voorkeurtijd kunt aangeven.

De domeinweek:
De week van 15 oktober tot en met 19 oktober is de domeinweek. In deze week wordt er een afwijkend rooster gedraaid. Per leerjaar krijgt u hierover een aparte brief. Er vinden veel activiteiten plaats. 

Mobiele telefoons op school
Sinds kort zijn in Frankrijk mobieltjes verboden op school, maar in Nederland is dat niet het geval. Dus ook niet bij ons op school. Zonder dat het de bedoeling was, zijn er vorige week twee mobiele telefoons onder schooltijd kapot gegaan. Voor alle betrokkenen is zoiets een vervelende zaak die langdurig voor veel onrust binnen en buiten de klassen zorgt. Bij de leerling die zonder komt te zitten, bij de leerlingen die een rol speelden bij het veroorzaken van de schade, bij de leerlingen die denken wat gezien of gehoord te hebben en niet in de laatste plaats bij de ouders of verzorgers die voor de aanschaf en de gebruikskosten opdraaien.


In deze Nieuws uit de Praktijk willen we nog eens nadrukkelijk stellen dat het gebruik van een mobiele telefoon bij ons op school aan geldende regels is gebonden en voor eigen risico is. Geen leerling is verplicht om een telefoon mee naar school te nemen of te gebruiken. Voor schade of vermissing kan de school daarom niet aansprakelijk gesteld worden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten